پدر گواردیولا <br> تا قسمت 11 (پایان فصل 2)
شب
روز

پدر گواردیولا

از 2 رای
محصول : Iran
زبان : Persian
ژانر : درام
سال ساخت : 2023
زمان :1 ساعت
رده بندی سنی : مناسب برای سنین بالای 14 سال
خلاصه داستان :

قصه یک خانواده را روایت میکند که اتفاقی موجب دگرگونی روابطشان می‌شود و سرنوشت مسیر متفاوتی برایش رقم میزند...

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت اول

قسمت 1 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 10000 تومان

قسمت 1 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 11000 تومان

قسمت 1 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 12000 تومان

قسمت 1 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 13000 تومان

قسمت 1 – کیفیت BlueRay | قیمت 14000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت (نقطه صفر)

قسمت 0 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 10000 تومان

قسمت 0 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 11000 تومان

قسمت 0 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 12000 تومان

قسمت 0 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 13000 تومان

قسمت 0 – کیفیت BlueRay | قیمت 14000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دوم

قسمت 2 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 10000 تومان

قسمت 2 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 11000 تومان

قسمت 2 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 12000 تومان

قسمت 2 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 13000 تومان

قسمت 2 – کیفیت BlueRay | قیمت 14000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت سوم

قسمت 3 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 10000 تومان

قسمت 3 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 11000 تومان

قسمت 3 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 12000 تومان

قسمت 3 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 13000 تومان

قسمت 3 – کیفیت BlueRay | قیمت 14000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت چهارم

قسمت 4 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 10000 تومان

قسمت 4 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 11000 تومان

قسمت 4 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 12000 تومان

قسمت 4 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 13000 تومان

قسمت 4 – کیفیت BlueRay | قیمت 14000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت پنجم

قسمت 5 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 10000 تومان

قسمت 5 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 11000 تومان

قسمت 5 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 12000 تومان

قسمت 5 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 13000 تومان

قسمت 5 – کیفیت BlueRay | قیمت 14000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت ششم

قسمت 6 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 10000 تومان

قسمت 6 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 11000 تومان

قسمت 6 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 12000 تومان

قسمت 6 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 13000 تومان

قسمت 6 – کیفیت BlueRay | قیمت 14000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هفتم

قسمت 7 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 10000 تومان

قسمت 7 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 11000 تومان

قسمت 7 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 12000 تومان

قسمت 7 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 13000 تومان

قسمت 7 – کیفیت BlueRay | قیمت 14000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هشتم

قسمت 8 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 10000 تومان

قسمت 8 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 11000 تومان

قسمت 8 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 12000 تومان

قسمت 8 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 13000 تومان

قسمت 8 – کیفیت BlueRay | قیمت 14000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت نهم

قسمت 9 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 10000 تومان

قسمت 9 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 11000 تومان

قسمت 9 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 12000 تومان

قسمت 9 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 13000 تومان

قسمت 9 – کیفیت BlueRay | قیمت 14000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت اول (فصل 2)

قسمت 1 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 10000 تومان

قسمت 1 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 11000 تومان

قسمت 1 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 12000 تومان

قسمت 1 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 13000 تومان

قسمت 1 – کیفیت BlueRay | قیمت 14000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دوم (فصل 2)

قسمت 2 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 10000 تومان

قسمت 2 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 11000 تومان

قسمت 2 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 12000 تومان

قسمت 2 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 13000 تومان

قسمت 2 – کیفیت BlueRay | قیمت 14000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت سوم (فصل 2)

قسمت 3 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 10000 تومان

قسمت 3 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 11000 تومان

قسمت 3 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 12000 تومان

قسمت 3 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 13000 تومان

قسمت 3 – کیفیت BlueRay | قیمت 14000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت چهارم (فصل 2)

قسمت 4 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 10000 تومان

قسمت 4 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 11000 تومان

قسمت 4 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 12000 تومان

قسمت 4 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 13000 تومان

قسمت 4 – کیفیت BlueRay | قیمت 14000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت پنجم (فصل 2)

قسمت 5 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 10000 تومان

قسمت 5 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 11000 تومان

قسمت 5 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 12000 تومان

قسمت 5 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 13000 تومان

قسمت 5 – کیفیت BlueRay | قیمت 14000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت ششم (فصل 2)

قسمت 6 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 10000 تومان

قسمت 6 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 11000 تومان

قسمت 6 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 12000 تومان

قسمت 6 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 13000 تومان

قسمت 6 – کیفیت BlueRay | قیمت 14000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هفتم (فصل 2)

قسمت 7 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 10000 تومان

قسمت 7 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 11000 تومان

قسمت 7 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 12000 تومان

قسمت 7 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 13000 تومان

قسمت 7 – کیفیت BlueRay | قیمت 14000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هشتم (فصل 2)

قسمت 8 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 10000 تومان

قسمت 8 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 11000 تومان

قسمت 8 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 12000 تومان

قسمت 8 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 13000 تومان

قسمت 8 – کیفیت BlueRay | قیمت 14000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت نهم (فصل 2)

قسمت 9 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 10000 تومان

قسمت 9 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 11000 تومان

قسمت 9 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 12000 تومان

قسمت 9 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 13000 تومان

قسمت 9 – کیفیت BlueRay | قیمت 14000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دهم (فصل 2)

قسمت 10 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 10000 تومان

قسمت 10 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 11000 تومان

قسمت 10 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 12000 تومان

قسمت 10 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 13000 تومان

قسمت 10 – کیفیت BlueRay | قیمت 14000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت یازدهم (پایان فصل 2)

قسمت 11 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 10000 تومان

قسمت 11 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 11000 تومان

قسمت 11 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 12000 تومان

قسمت 11 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 13000 تومان

قسمت 11 – کیفیت BlueRay | قیمت 14000 تومان

=========

آریا مدیا
شب
روز