شب
روز

Chinese

آفرینش خدایان 1: پادشاهی طوفان‌ – Creation of the Gods I: Kingdom of Storms
🎙️

6.9/10
China - 2023

میمون شاه – The Monkey King
💬 🎙️

5.9/10
China - 2023

ضربه پنهان – Hidden Strike
💬🎙

5.4/10
China - 2023

بازگشت به گرد و غبار – Return to Dust
💬

7.6/10
China - 2022

سوار شو – Ride On
💬 🎙

6.5/10
China - 2023

چینی متولد آمریکا – American Born Chinese
تا قسمت 8 (پایانی) 🎙

7.2/10
China - 2023

زمین سرگردان 2 – The Wandering Earth II
💬

7.4/10
China - 2023

قاتل مقلد – Copycat Killer
تا قسمت 10 (پایانی) 💬

6.8/10
Taiwan - 2023

چشم انداز زیبا – Nice View
💬

6.7/10
China - 2022

تک تیرانداز – The Sniper

7.6/10
China - 2021

سقوط ماه – Moonfall

5.2/10
Canada - 2022

آیلا – Ayla

8.4/10
Turkey - 2017
آریا مدیا
شب
روز