شب
روز

Spanish

شور و شوق – La pasion turca
تا قسمت 6 💬

5.1/10
Spain - 2024

بالا بردن صدا ها – Raising Voices
تا قسمت 8 (پایان) 💬

7.1/10
Spain - 2024

چشمانت را ببند – Close Your Eyes
💬🎙️

7.5/10
Argentina - 2023

مهاجران – The Settlers
💬

7/10
Argentina - 2023

رادیکال – Radical
💬🎙️

8/10
Mexico - 2023

زورو – Zorro
تا قسمت 10 (پایانی) 💬
تا قسمت 10 (پایانی)🎙️

6.1/10
Spain - 2024

خانواده مقدس – Holy Family
تا قسمت 8 (پایان فصل 2) 💬

6.5/10
Spain - 2022

کریستوبال بالینسیاگا – Cristobal Balenciaga
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

7.5/10
Spain - 2024

ربات رویاپردازی می کند – Robot Dreams
💬

7.5/10
France - 2023

گریسلدا – Griselda
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

7.4/10
United States - 2024

نفرین فاخته ها – The Cuckoos Curse
💬

5.6/10
Germany - 2023

سمساره – Samsara
💬

7.2/10
Spain - 2023

دختران خوب هستند – The Girls Are Alright
💬

6.8/10
Spain - 2023

برلین – Berlin
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 (پایانی) 🎙️

7.7/10
Spain - 2023

سی سکه – 30 Coins
تا قسمت 8 (پایان فصل 2) 💬

7.1/10
Spain - 2020

درون پوسته پیله زرد – Inside the Yellow Cocoon Shell
💬

6.7/10
France - 2023

انتقام آنالیا – La Venganza de Analia
تا قسمت 56 (پایانی) 🎙️

7.8/10
Colombia - 2020

مادران خطرناک – Dangerous Moms
تا قسمت 26 (پایانی) 🎙

7.1/10
Spain - 2019

رو در رو – Vis a vis
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 🎙

8.2/10
Spain - 2015

خواهر مرگ – Sister Death
💬

6/10
Spain - 2023

ترسا – Teresa
تا قسمت 53 💬
تا قسمت 152 (پایان) 🎙️

7.8/10
Mexico - 2010

جسد سوزان – Burning Body
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

6.7/10
Spain - 2023

آگاهی – Awareness
🎙️

5.2/10
Spain - 2023

دختر عشای ربانی – The Communion Girl
💬🎙️

5.3/10
Spain - 2023

ساکنان – Los Habitantes
💬🎙️

5.7/10
Mexico - 2023

سکوت – Muted
تا قسمت 6 (پایانی) 🎙

5.6/10
Spain - 2023

هیچ کجا – Nowhere
💬🎙️

6.5/10
Spain - 2023

رسم غریب زندگی – Strange Way of Life
💬

6.5/10
France - 2023

کنت – El Conde
💬

6.6/10
Chile - 2023

بی گناه – The Innocent
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

7.8/10
Spain - 2021

قصاص – Retribution
🎙️

6.6/10
Spain - 2015

برگزیده – The Chosen One
تا قسمت 3 💬

5.1/10
Mexico - 2023

سه تفنگدار: دارتانیان – The Three Musketeers: DArtagnan
💬🎙

6.9/10
Belgium - 2023

جعبه پرنده: بارسلونا – Bird Box: Barcelona
💬 🎙

5.5/10
Spain - 2023

کشتن سارای – Killing Sarai
💬

5.9/10
Spain - 2019

هوسیرا – Huesera
💬

6.2/10
Mexico - 2023

از طریق پنجره من: آن سوی دریا – Through My Window: Across the Sea
💬

5/10
Spain - 2023

از طریق پنجره من – Through My Window
💬

5.5/10
Spain - 2022

خشم خدا – The Wrath of God
🎙

5.8/10
Argentina - 2022

اشتباه من – My Fault
💬

6.3/10
Spain - 2023

جایی که آهنگ ها به پایان می رسد – Where the Tracks End
🎙

7.1/10
Mexico - 2023

گردونه مرگ – Deaths Roulette
🎙

5.4/10
Mexico - 2023

آلما – Alma
تا قسمت 9 (پایانی) 💬

6.2/10
Spain - 2022

پیمان – The Covenant
💬 🎙

7.8/10
Spain - 2023

در حاشیه – On the Fringe
🎙

6.7/10
Spain - 2022

خشکزار – Sequia
تا قسمت 10 (پایانی) 🎙

6.5/10
Spain - 2022

مومیایی ها – Mummies
💬🎙

5.8/10
Spain - 2023

یکی باید بمیرد – Someone Has to Die
تا قسمت 3 (پایانی) 💬

6.3/10
Mexico - 2020

تد جستجوگر گمشده و لوح زمردین – Tad the Lost Explorer and the Emerald Tablet
🎙

6/10
Spain - 2022

خطوط ناموزون خدا – Gods Crooked Lines
💬 🎙

7.1/10
Spain - 2022

آلوده (اینفیستو) – Infiesto
💬 🎙

5.5/10
Spain - 2023

دختر برفی – The Snow Girl
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

6.9/10
Spain - 2023

چشم بد – Evil Eye
💬

5.9/10
Mexico - 2022

اوتاما – Utama
💬

7.4/10
Bolivia - 2023

سر و صدا – Noise
💬

6.5/10
Argentina - 2023

گارسیا – Garcia
تا قسمت 6 (پایانی) 🎙

5.9/10
Spain - 2022

ای او – Eo
💬

7/10
Italy - 2022

هیولا ها – The Beasts
💬

7.7/10
France - 2022

رقابت رسمی – Official Competition
💬🎙

7.2/10
Argentina - 2022

باردو: سرگذشت دروغین یک مشت حقیقت – Bardo: False Chronicle of a Handful of Truths
💬

7.1/10
Mexico - 2022
آریا مدیا
شب
روز