شب
روز

Swedish

رونیا دختر رئیس راهزنان – Ronja the Robbers Daughter
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

6.5/10
Sweden - 2024

یک خانواده تقریبا معمولی – A Nearly Normal Family
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

6.7/10
Sweden - 2023

از خودم خسته شدم – Sick of Myself
💬

7.2/10
Denmark - 2022

زندگی – Living
💬

7.4/10
Japan - 2022

گرگ وایکینگ – Viking Wolf
💬 🎙

5.2/10
Norway - 2023

سر – The Head
تا قسمت 6 (فصل 2) 💬
تا قسمت 4 (فصل 1) 🎙

6.8/10
Japan - 2021

کلارک – Clark
تا قسمت 6 (پایانی)

7.5/10
Sweden - 2022
آریا مدیا
شب
روز