شب
روز

2005

تعادل و مانور – Balans ve Manevra
💬

3.8/10
Turkey - 2005

وقتی که شانس در خونه رو میشکنه – Sans Kapiyi Kirinca

6.2/10
Turkey - 2005

جمالم – Cemalim

4.9/10
Turkey - 2005

ببخشید – Pardon

8.1/10
Turkey - 2005

کارهای سازمان یافته – Organize Isler

7.4/10
Turkey - 2005

قصه های استانبول – Anlat Istanbul

7.3/10
Turkey - 2005

بازی عشق – Ask Oyunu

5.8/10
Turkey - 2005

عروس قرضی – Egreti Gelin

6.2/10
Greece - 2005

نور (نقره) – Gumus

5.7/10
Turkey - 2005

روزگار تلخ – Aci Hayat

6.3/10
Turkey - 2005

زیر درختان نمدار – Ihlamurlar Altinda

6.5/10
Turkey - 2005

تبعید به عشق – Aska Surgun

4.4/10
Turkey - 2005
آریا مدیا
شب
روز