شب
روز

foreign

بانوی دریاچه – Lady in the Lake
تا قسمت 2 💬

5.9/10
United States - 2024

ملکه اهریمنی – The Serpent Queen
تا قسمت 1 (فصل 2) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 1) 🎙

6.9/10
United States - 2022

برف شکن – Snowpiercer
تا قسمت 1 (فصل 4) 💬
تا قسمت 10 (پایان فصل 2) 🎙️

6.9/10
United States - 2020

شهردار کینگزتاون – Mayor of Kingstown
تا قسمت 8 (فصل 3) 💬
تا قسمت 10 (فصل 1) 🎙

8.2/10
Canada - 2022

راهنمای کشف قتل از یک دختر خوب – A Good Girls Guide to Murder
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

6.9/10
United Kingdom - 2024

پسران – The Boys
تا قسمت 8 (پایان فصل 4) 💬
تا قسمت 6 (فصل 4) 🎙️

8.7/10
United States - 2019

آنان که در آستانه مرگ هستند – Those About to Die
تا قسمت 10(پایانی)💬

6.2/10
Germany - 2024

بی گناه فرضی – Presumed Innocent
تا قسمت 7 💬
تا قسمت 3 🎙️

7.4/10
United States - 2024

سانی – Sunny
تا قسمت 3 💬

7.3/10
United States - 2024

اکلایت – The Acolyte
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 6 🎙️

7/10
United States - 2024

وایکینگ ها: والهالا – Vikings: Valhalla
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 2)🎙️

7.2/10
United States - 2022

خرس – The Bear
تا قسمت 10 (پایان فصل 3) 💬
تا قسمت 2 (فصل 2) 🎙️

8.5/10
United States - 2022

تلاش کردن – Trying
تا قسمت 8 (پایان فصل 4) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 🎙️

7.9/10
United Kingdom - 2020

غیر عادی – Extraordinary
تا قسمت 8 (پایان فصل2) 💬

7.8/10
United Kingdom - 2023

بیلی کوچیکه – Billy the Kid
تا قسمت 8 (پایان فصل 2) 💬

6.8/10
United States - 2022

بالا بردن صدا ها – Raising Voices
تا قسمت 8 (پایان) 💬

7.1/10
Spain - 2024

فارگو – Fargo
تا قسمت 10 (پایان فصل 5) 🎙️

8.9/10
United States - 2014

ماده تاریک – Dark Matter
تا قسمت 9 (پایانی) 💬
تا قسمت 9 (پایانی) 🎙️

7.3/10
United States - 2024

اریک – Eric
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 6 (پایانی) 🎙️

7.1/10
United Kingdom - 2024

کت شلواری ها – Suits
تا قسمت 16 (پایان فصل 4) 🎙️

8.4/10
United States - 2011

جایزه درب بزرگ – The Big Door Prize
تا قسمت 10 (فصل 2) 💬

6.5/10
South Korea - 2023

علامت 23 – Beacon 23
تا قسمت 8 (پایان فصل 2) 💬

5.3/10
United States - 2023

دروغگو های کوچک زیبا : گناه اصلی – Pretty Little Liars: Original Sin
تا قسمت 8 (فصل 2) 💬

6.6/10
United States - 2022

دندان شیرین – Sweet Tooth
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 🎙

7.8/10
United States - 2021

دورهمی – The Gathering
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

7.3/10
United Kingdom - 2024

فاراوی داونز – Faraway Downs
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 6 (پایانی)🎙️

7.1/10
Australia - 2023

بریجرتون – Bridgerton
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 2)🎙️

7.3/10
United States - 2020

شیطان – Evil
تا قسمت 13 (پایان فصل 1) 🎙️

7.8/10
United States - 2019

بادکین – Bodkin
تا قسمت 7 (پایانی) 💬
تا قسمت 7 (پایانی) 🎙️

7/10
United States - 2024

اشراف زاده ای در مسکو – A Gentleman in Moscow
تا قسمت 8 (پایان)💬
تا قسمت 8 (پایان) 🎙️

6.7/10
United Kingdom - 2024

نقاب – The Veil
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 6 (پایانی) 🎙️

6.5/10
United States - 2024

توکیو وایس – Tokyo Vice
تا قسمت 10 (پایان فصل 2)💬
تا قسمت 10 (پایان فصل 2)🎙️

8.3/10
United States - 2022

جسد ها – Bodies
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 (پایانی) 🎙️

7.5/10
United Kingdom - 2023

مجریان قانون: باس ریوز – Lawmen: Bass Reeves
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 (پایانی) 🎙️

8.2/10
United States - 2023

نجیب زادگان – The Gentlemen
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 (پایانی)🎙️

8.4/10
United Kingdom - 2024

شکار انسان – Manhunt
تا قسمت 7 (پایانی) 💬
تا قسمت 7 (پایانی) 🎙️

7.2/10
United States - 2024

چاکی – Chucky
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 🎙️

7.3/10
United States - 2021

ریپلی – Ripley
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 (پایانی)🎙️

7.8/10
United States - 2024

زیر پل – Under the Bridge
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

7.4/10
United States - 2024

ناگهانی (پیدایش) – Emergence
تا قسمت 13 🎙️

7.2/10
United States - 2019

خانم نظافتچی – The Cleaning Lady
تا قسمت 12 (پایان فصل 3)💬

7/10
United States - 2022

دلسوز – The Sympathizer
تا قسمت 7 (پایانی) 💬

7.1/10
Canada - 2024

ویل ترنت – Will Trent
تا قسمت 10 (پایان فصل 2) 💬

7.6/10
United States - 2023

ردیاب – Tracker
تا قسمت 13 💬

6.7/10
United States - 2024

دبستان ابوت – Abbott Elementary
تا قسمت 14 (پایان فصل 3) 💬
تا قسمت 13 (فصل 1) 🎙

8.2/10
United States - 2022

شاردلیک – Shardlake
تا قسمت 4🎙️

6.8/10
United States - 2024

مکستون هال: دنیای بین ما – Maxton Hall: The World Between Us
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

7.7/10
Germany - 2024

فرانکلین – Franklin
تا قسمت 8(پایانی) 💬

7/10
United States - 2024

پریش – Parish
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 6 (پایانی) 🎙️

6.9/10
United States - 2024

شوگر – Sugar
تا قسمت 8(پایان)💬
تا قسمت 8(پایان) 🎙️

7.8/10
United States - 2024

زیبای مغرور – Vanity Fair
تا قسمت 7 (پایانی) 💬

7.3/10
United Kingdom - 2018

پالم رویال – Palm Royale
تا قسمت 10 (پایانی) 💬

6.6/10
United States - 2024

آنها – Them
تا قسمت 8 (فصل 2) 💬
تا قسمت 10 (پایان فصل 1) 🎙️

7.4/10
United States - 2021

ظاهر جدید – The New Look
تا قسمت 10 💬
تا قسمت 8 🎙️

7.1/10
United States - 2024

سیگنال – The Signal
تا قسمت 4 (پایانی) 💬
تا قسمت 4 (پایانی) 🎙️

5.9/10
Germany - 2024

ما خوش شانس بودیم – We Were the Lucky Ones
تا قسمت 8 💬

6.3/10
United States - 2024

شوگان – Shogun
تا قسمت 10 (پایانی) 💬
تا قسمت 10 (پایانی) 🎙️

9.4/10
United States - 2024

نل یاغی – Renegade Nell
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 (پایانی) 🎙️

7.4/10
United Kingdom - 2024

صورت فلکی – Constellation
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 7🎙️

7.1/10
France - 2024

رونیا دختر رئیس راهزنان – Ronja the Robbers Daughter
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

6.5/10
Sweden - 2024
آریا مدیا
شب
روز