شب
روز

جنایی

راز – Sirr
تا قسمت 63 🎙️

8.6/10
Lebanon - 2020

گناه فرشته
تا قسمت 18 (پایانی)

4.8/10
Iran - 2023

سکوت کنندگان (بازی سکوت) – Suskunlar
تا قسمت 28 (پایانی) 💬
تا قسمت 54🎙️

8.3/10
Turkey - 2012

خانواده (آقازاده) – Aile
تا قسمت 30 (پایانی) 💬
تا قسمت 42 🎙️
تا قسمت 14 (2ساعته)🎙️

7.1/10
Turkey - 2023

کارادایی – Karadayi
تا قسمت 54 💬

7.6/10
Turkey - 2012

2024
تا قسمت 15 (پایانی) ✅
تا قسمت 2 💬

7.8/10
Lebanon - 2024

نجیب زادگان – The Gentlemen
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 2 🎙️

8.4/10
United Kingdom - 2024

شوگر – Sugar
تا قسمت 3💬
تا قسمت 2 🎙️

7.8/10
United States - 2024

اعتبار – الهیبه – Al Hayba
💬

6.6/10
Lebanon - 2022

خانم نظافتچی – The Cleaning Lady
تا قسمت 6 (فصل 3)💬

7/10
United States - 2022

نامه های کوچک شرورانه – Wicked Little Letters
💬

7.1/10
France - 2024

سگ های خفته – Sleeping Dogs
💬

5.9/10
Australia - 2024

نینجا کامویی – Ninja Kamui
تا قسمت 9 💬
تا قسمت 8 🎙️

8.9/10
Japan - 2024

فیوری (خشمگینان) – Furies
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

6.2/10
France - 2024

دست به یقه – Nothing Uncovered
تا قسمت 8 💬

6/10
South Korea - 2024

اسم من فرح – Adim Farah
تا قسمت 27 (پایانی) 💬
تا قسمت 27 (پایانی)🎙️

7.7/10
Turkey - 2023

هفت فراری – The Escape of the Seven
تا قسمت 4 (فصل 2) 💬

8/10
South Korea - 2023

ویل ترنت – Will Trent
تا قسمت 5 (فصل 2) 💬

7.6/10
United States - 2023

ساحل خون – Blood Coast
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

7/10
France - 2023

توکیو وایس – Tokyo Vice
تا قسمت 10 (فصل 2)💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 1)🎙️

8.3/10
United States - 2022

مهاجران – The Settlers
💬

7/10
Argentina - 2023

ریپلی – Ripley
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

7.8/10
United States - 2024

سرنوشت – Fatum
🎙️

5.9/10
France - 2023

هدف – Target
🎙️

6.4/10
South Korea - 2023

ماجرا های مرداک – Murdoch Mysteries
تا قسمت 22 (فصل 17) 💬
تا قسمت 11 (پایان فصل 14) 🎙

8.1/10
Canada - 2008

بچه های خیابان – Sokagin Cocuklari
تا قسمت 9 (فصل 7) 💬

6.4/10
Turkey - 2020

بهزاد چ : تو را در قلبم دفن کردم – Behzat C: Seni Kalbime Gomdum
💬

7.5/10
Turkey - 2011

یک آدم کاملا متفاوت – Bambaska Biri
تا قسمت 16 (پایانی) 💬
تا قسمت 30🎙️

8.1/10
Turkey - 2023

ظاهر فریبنده 2 – Drishyam 2
💬🎙️

8.5/10
India - 2022

پیمان خونین – عهد الدم
تا قسمت 10 (پایانی)💬

7.3/10
Lebanon - 2020

قاضی – The Judge
🎙️

7.4/10
United States - 2014

محکوم – Mahkum
تا قسمت 31 (پایانی) 💬
تا قسمت 31 (پایانی) 🎙

8.7/10
Turkey - 2021

ردیاب – Tracker
تا قسمت 3 💬

6.7/10
United States - 2024

دکتر چئون و طلسم گمشده – Dr. Cheon and Lost Talisman
🎙️

5.9/10
South Korea - 2023

کارآگاه حقیقی – True Detective
تا قسمت 6 (پایان فصل 4) 💬
تا قسمت 6 (پایان فصل 4) 🎙

8.9/10
United States - 2014

مرگ و جزئیات دیگر – Death and Other Details
تا قسمت 10 💬

7/10
United States - 2024

بیابان – Bozkir
تا قسمت 8 (پایان فصل 2)💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 2)🎙️

8.1/10
Turkey - 2018

پرونده گلدمن – The Goldman Case
💬

7.2/10
France - 2023

باکشاک – Bhakshak
🎙️

7.2/10
India - 2024

کد 8: قسمت 2 – Code 8: Part II
💬🎙️

5.8/10
Canada - 2024

موسیو اسپید – Monsieur Spade
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

7.5/10
United States - 2024

سوء پیشینه – Criminal Record
تا قسمت 8💬

8.1/10
United Kingdom - 2024

دام (آفتاب) – Dom
تا قسمت 8 (پایان فصل 2) 💬

7.2/10
brazil - 2021

آقا و خانم اسمیت – Mr. & Mrs. Smith
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 (پایانی)🎙️

5.9/10
United Kingdom - 2024

پناهگاه هارلان کوبن – Harlan Cobens Shelter
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 (پایانی)🎙️

6.6/10
United States - 2023

عقاب – Garudan
🎙️

7.3/10
India - 2023

پارادوکس کشنده – A Killer Paradox
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

7.3/10
South Korea - 2024

فارگو – Fargo
تا قسمت 8 (فصل 5) 🎙️

8.9/10
United States - 2014

نقطه بازیابی – Restore Point
💬🎙️

6.6/10
Czech Republic - 2023

اکو – Echo
تا قسمت 5 (پایانی) 💬
تا قسمت 5 (پایانی)🎙️

7/10
United States - 2024

گریسلدا – Griselda
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

7.4/10
United States - 2024

جان جان – Jaane Jaan
💬🎙️

7/10
India - 2023

ضربه شانس – Coup de chance
💬

6.6/10
France - 2023

سالار: آتش بس – Salaar: Cease Fire
💬🎙️

6.6/10
India - 2023

خودت باش – Kendinol
💬

4.6/10
Turkey - 2015

حیوان – Animal
💬🎙️

6.6/10
India - 2023

میراث خانوادگی – The Bequeathed
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

6.6/10
South Korea - 2024

ریچر – Reacher
قسمت 8 (پایان فصل 2) 💬
قسمت 8 (پایان فصل 2) 🎙

8.1/10
United States - 2022

زیر شیروانی – Loft
💬

7.3/10
Belgium - 2008

سرقت – Lift
💬🎙️

5.3/10
United States - 2024
آریا مدیا
شب
روز