شب
روز

هیجان انگیز

شهردار کینگزتاون – Mayor of Kingstown
تا قسمت 8 (فصل 3) 💬
تا قسمت 10 (فصل 1) 🎙

8.2/10
Canada - 2022

راهنمای کشف قتل از یک دختر خوب – A Good Girls Guide to Murder
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

6.9/10
United Kingdom - 2024

پدر خوانده
تا قسمت 12 (فصل 3)

4/10
Iran - 2022

زخم کاری: انتقام
تا قسمت 6 (فصل 3)

8/10
Iran - 2021

شب فرا رسیده – Night Has Come
تا قسمت 12 (پایانی) 💬
تا قسمت 12 (پایانی) 🎙️

8.4/10
South Korea - 2023

بازیکن 2: استاد کلاهبرداران – The Player 2: Master of Swindlers
تا قسمت 12(پایان) 💬

8/10
South Korea - 2024

قانون شکنان: مجازات – The Roundup: Punishment
💬🎙️

6.7/10
South Korea - 2024

بدون خون – Blood Free
تا قسمت 10 (پایانی) 💬
تا قسمت 2🎙️

9.1/10
South Korea - 2024

جن گیری – The Exorcism
💬

4.3/10
United States - 2024

ارتباط – Connection
تا قسمت 14 (پایانی) 💬

7/10
South Korea - 2024

مهر مسلط: پریهان – Muhr-u Musallat: Perihan
💬

3.5/10
Turkey - 2022

هشدار شلیک – Trigger Warning
💬🎙️

4.6/10
United States - 2024

فارگو – Fargo
تا قسمت 10 (پایان فصل 5) 🎙️

8.9/10
United States - 2014

ماده تاریک – Dark Matter
تا قسمت 9 (پایانی) 💬
تا قسمت 9 (پایانی) 🎙️

7.3/10
United States - 2024

اریک – Eric
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 6 (پایانی) 🎙️

7.1/10
United Kingdom - 2024

پسرهای منجومل – Manjummel Boys
🎙️

8.3/10
India - 2024

سرگذشت یک شیطان – Evilive
تا قسمت 10 (پایانی) 💬
تا قسمت 10 (پایانی) 🎙️

8.9/10
South Korea - 2023

دوگانگی – Dilemma
💬

6.4/10
Turkey - 2024

هائله 2: هست؟ نیست؟ – Haile 2: Var mi Yok mu
💬

4.5/10
Turkey - 2023

الف – Alef
تا قسمت 8 (پایان فصل 2) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 2)🎙️

8.1/10
Turkey - 2020

مردان راه آهن – The Railway Men
تا قسمت 4 (پایانی) 💬
تا قسمت 4 (پایانی) 🎙️

8.6/10
India - 2023

2024
تا قسمت 15 (پایانی) ✅
تا قسمت 8 💬

7.8/10
Lebanon - 2024

بادکین – Bodkin
تا قسمت 7 (پایانی) 💬
تا قسمت 7 (پایانی) 🎙️

7/10
United States - 2024

خیاط – Terzi
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 2) 🎙️

5.9/10
Turkey - 2023

اشراف زاده ای در مسکو – A Gentleman in Moscow
تا قسمت 8 (پایان)💬
تا قسمت 8 (پایان) 🎙️

6.7/10
United Kingdom - 2024

کبرا – Kubra
تا قسمت 8 (پایان فصل 2)💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 1)🎙️

6.2/10
Turkey - 2024

نقاب – The Veil
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 6 (پایانی) 🎙️

6.5/10
United States - 2024

توکیو وایس – Tokyo Vice
تا قسمت 10 (پایان فصل 2)💬
تا قسمت 10 (پایان فصل 2)🎙️

8.3/10
United States - 2022

بجویید تا بیابید – Anweshippin Kandethum
🎙️

7.5/10
India - 2024

کریسمس مبارک – Merry Christmas
💬🎙️

7.3/10
India - 2024

رای کشنده – The Killing Vote
تا قسمت 12 (پایانی) 💬
تا قسمت 12 (پایانی) 🎙️

8.3/10
South Korea - 2023

شکار انسان – Manhunt
تا قسمت 7 (پایانی) 💬
تا قسمت 7 (پایانی) 🎙️

7.2/10
United States - 2024

اتکا به خود – Self Reliance
💬🎙️

6.3/10
United States - 2024

چاکی – Chucky
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 🎙️

7.3/10
United States - 2021

ریپلی – Ripley
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 (پایانی)🎙️

7.8/10
United States - 2024

پارادوکس کشنده – A Killer Paradox
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 (پایانی)🎙️

7.3/10
South Korea - 2024

خانم نظافتچی – The Cleaning Lady
تا قسمت 12 (پایان فصل 3)💬

7/10
United States - 2022

غریزه مادرانه – Mothers Instinct
💬🎙️

6.4/10
United States - 2024

جنگ داخلی – Civil War
💬🎙️

7.5/10
United States - 2024

آخرین توقف در یوما کانتی – The Last Stop in Yuma County
💬🎙️

7.2/10
United States - 2024

شیطان – Shaitaan
💬🎙️

6.8/10
India - 2024

شب های مافیا: زودیاک
تا قسمت 15 (فصل 2)

5/10
Iran - 2023

کتاب جن – Kitab-i Cin
💬

2.6/10
Turkey - 2021

ابیگیل – Abigail
💬🎙️

6.9/10
Canada - 2024

آنها – Them
تا قسمت 8 (فصل 2) 💬
تا قسمت 10 (پایان فصل 1) 🎙️

7.4/10
United States - 2021

پنهان – Hide
تا قسمت 12 (پایان) 💬

9.2/10
South Korea - 2024

مرد میمونی – Monkey Man
💬🎙️

7/10
Canada - 2024

نبش قبر – Exhuma
💬🎙️

7.1/10
South Korea - 2024

ناکس می رود – Knox Goes Away
💬🎙️

6.9/10
United States - 2024

خون در مقابل غبار – Blood for Dust
💬🎙️

5.3/10
United States - 2024

صورت فلکی – Constellation
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 7🎙️

7.1/10
France - 2024

گرگ 2039 – Boru 2039
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 12 (پایانی)🎙️

6.8/10
Turkey - 2021

دنیای شگفت انگیز – Wonderful World
تا قسمت 14(پایانی) 💬

8.9/10
South Korea - 2024

خارج از تاریکی – Out of Darkness
💬🎙️

6.2/10
United Kingdom - 2024

غدار: آب های خونی – Gaddar: Kanli Sular
💬

5.1/10
Turkey - 2024

دو همسر – Zevcat
💬

3.9/10
Turkey - 2022

گناه فرشته
تا قسمت 18 (پایانی)

4.8/10
Iran - 2023

اعتبار – الهیبه – Al Hayba
💬

6.6/10
Lebanon - 2022

سگ های خفته – Sleeping Dogs
💬

5.9/10
Australia - 2024

اسم من فرح – Adim Farah
تا قسمت 27 (پایانی) 💬
تا قسمت 27 (پایانی)🎙️

7.7/10
Turkey - 2023
آریا مدیا
شب
روز