شب
روز

فانتزی

خانم شب و روز – Miss Night and Day
تا قسمت 12💬

7.9/10
South Korea - 2024

بانوی من جین – My Lady Jane
تا قسمت 2 💬

7.3/10
United States - 2024

نگهبانان – The Watchers
💬🎙️

5.7/10
United Kingdom - 2024

شیطان من – My Demon
تا قسمت 16 (پایانی) 💬
تا قسمت 16 (پایانی) 🎙️

8.6/10
South Korea - 2023

خانواده استثنایی – The Atypical Family
تا قسمت 12 (پایانی)💬

7.6/10
South Korea - 2024

دونده دوست داشتنی – Lovely Runner
تا قسمت 16(پایانی) 💬

8.7/10
South Korea - 2024

کتاب جن – Kitab-i Cin
💬

2.6/10
Turkey - 2021

گودزیلا و کونگ امپراتوری جدید – Godzilla x Kong: The New Empire
💬🎙️

6.4/10
United States - 2024

زمانی به نام تو – A Time Called You
تا قسمت 12 (پایانی) 💬
تا قسمت 12 (پایانی) 🎙️

7.9/10
South Korea - 2023

استودیو عکاسی نیمه شب – Midnight Photo Studio
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

8.4/10
South Korea - 2024

اشک ساز – The Tearsmith
💬

5.1/10
Italy - 2024

شکارچیان روح: امپراتوری یخ زده – Ghostbusters: Frozen Empire
🎙️

6.3/10
Canada - 2024

مسئله سه جسم – The Three Body Problem
تا قسمت 8 (پایانی)💬
تا قسمت 8 (پایانی)🎙️

7.6/10
United Kingdom - 2024

راز های پنهان – La chimera
💬

7.3/10
France - 2023

هفتمین حلقه زمانی – 7th Time Loop
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

8.6/10
Japan - 2024

شیرجه بزرگ

5.2/10
Iran - 2021

مالایکوتای والیبان – Malaikottai Vaaliban
🎙️

6.4/10
India - 2024

بیگانه: بازگشت به آینده – Alienoid: The Return to the Future
💬

6.7/10
South Korea - 2024

دکتر چئون و طلسم گمشده – Dr. Cheon and Lost Talisman
🎙️

5.9/10
South Korea - 2023

دوشیزه – Damsel
💬🎙️

6.3/10
United States - 2024

دارم سعی می کنم – Tantiram
🎙️

8/10
India - 2023

افسانه شاهماران: تولهان – Sahmeran Efsanesi:Tulhan
💬

8.5/10
Turkey - 2024

Dudullu Postasi
تا قسمت 13 (پایانی)💬
تا قسمت 13 (پایانی)🎙️

5.7/10
Turkey - 2018

آهنگ عاشقانه خیالی – Love Song for Illusion
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

8.9/10
South Korea - 2024

با شوهرم ازدواج کن – Marry My Husband
تا قسمت 16 💬

8.2/10
South Korea - 2024

شهر متروکه – Ghost Town
💬

6.7/10
United States - 2008

قوری برنجی – The Brass Teapot
💬

6.3/10
United States - 2013

نفرین فاخته ها – The Cuckoos Curse
💬

5.6/10
Germany - 2023

چیزی در انباری است – Theres Something in the Barn
🎙️

5.5/10
Finland - 2023

خدایا شکرت – Thank God
💬

5.6/10
India - 2022

آکوامن و پادشاهی گمشده – Aquaman and the Lost Kingdom
💬🎙️

5.8/10
United States - 2023

مرد من الهه عشقه – My Man is Cupid
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

8.3/10
South Korea - 2023

مارولز – The Marvels
🎙️

5.6/10
United States - 2023

بچه اشتباهی – The Changeling
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 (پایانی) 🎙️

6.6/10
United States - 2023

بازی مرگ – Deaths Game
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 (پایانی)🎙️

9.1/10
South Korea - 2023

داستان دست انداز

5/10
Iran - 2021

استاد: رشته های حقیقت – Maestra: Strings of Truth
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

9/10
South Korea - 2023

یک روز خوب برای سگ بودن – A Good Day to be a Dog
تا قسمت 14 (پایانی) 💬

9/10
South Korea - 2023

واندرول – Wonderwell
💬🎙️

4.9/10
Italy - 2023

سی سکه – 30 Coins
تا قسمت 8 (پایان فصل 2) 💬

7.1/10
Spain - 2020

مور مور شدن – Goosebumps
تا قسمت 10 (پایانی)💬
تا قسمت 10 (پایانی) 🎙️

6.5/10
Canada - 2023

ماه در روز – Moon in the Day
تا قسمت 14 (پایانی) 💬

8.7/10
South Korea - 2023

آفریده شده – Yaratilan
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 5 🎙️

6.5/10
Turkey - 2023

مسابقه کندی کین – Candy Cane Lane
💬🎙️

5.6/10
United States - 2023

انتقام ازدواج کامل – Perfect Marriage Revenge
تا قسمت 12 💬

6/10
South Korea - 2023

دره درخشان – Shining Vale
تا قسمت 8 (پایان فصل 2) 💬

6.7/10
United States - 2022

غول چراغ جادو – Genie
🎙️

5.9/10
United Kingdom - 2023

آفرینش خدایان 1: پادشاهی طوفان‌ – Creation of the Gods I: Kingdom of Storms
🎙️

6.9/10
China - 2023

های کوکی – Hi Cookie
تا قسمت 12 💬

7.9/10
South Korea - 2023

چوپان – The Shepherd
💬

6.1/10
United Kingdom - 2023

عثمان هشت – Osman Sekiz
💬

6.7/10
Turkey - 2022

لوکی – Loki
تا قسمت 6 (پایان فصل 2) 💬
تا قسمت 6 (پایان فصل 2) 🎙️

8.2/10
United States - 2021

هندوانه چشمک زن – Twinkling Watermelon
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

9.2/10
South Korea - 2023

عقرب عاشق
تا قسمت 20 (پایانی)

5/10
Iran - 2023

محرک – Moving
تا قسمت 20 (پایانی) 💬
تا قسمت 13 🎙️

8.5/10
South Korea - 2023

کوچک کردن – Downsizing
🎙️

5.8/10
Norway - 2017

افسانه های آرتدال – Arthdal Chronicles
تا قسمت 12 (فصل 2) 💬
تا قسمت 12 (فصل 2) 🎙️

8.3/10
South Korea - 2019

غبرستان حیوانات خانگی: اصل و نسب – Pet Sematary: Bloodlines
💬🎙️

4.7/10
United States - 2023

هجوم – Invasion
تا قسمت 10 (پایان فصل 2) 💬
تا قسمت 10 (پایان فصل 1) 🎙️

6.1/10
United States - 2021

ازدواج شاد من – My Happy Marriage
💬

6.8/10
Japan - 2023
آریا مدیا
شب
روز