شب
روز

اکشن

گوشت چرخ کرده – Kiyma
تا قسمت 1 (فصل 4) 💬

6.7/10
Turkey - 2022

برف شکن – Snowpiercer
تا قسمت 1 (فصل 4) 💬
تا قسمت 10 (پایان فصل 2) 🎙️

6.9/10
United States - 2020

قوی سرخ – Red Swan
تا قسمت 6 💬

6.5/10
South Korea - 2024

امانت – Emanet
تا قسمت 711 💬

7.5/10
Turkey - 2020

پسران – The Boys
تا قسمت 8 (پایان فصل 4) 💬
تا قسمت 6 (فصل 4) 🎙️

8.7/10
United States - 2019

آنان که در آستانه مرگ هستند – Those About to Die
تا قسمت 10(پایانی)💬

6.2/10
Germany - 2024

جاسوس من: شهر ابدی – My Spy: The Eternal City
💬

5.7/10
United States - 2024

تلما – Thelma
💬

7.3/10
United States - 2024

غدّار (ظالم) – Gaddar
تا قسمت 20 (پایانی) 💬
تا قسمت 26 🎙️

7.9/10
Turkey - 2024

خانواده (آقازاده) – Aile
تا قسمت 30 (پایانی) 💬
تا قسمت 26 (2ساعته)🎙️

7.1/10
Turkey - 2023

من در این جهان نمیگنجم – Ben Bu Cihana Sigmazam
تا قسمت 68 (پایانی) 💬
تا قسمت 41 (2ساعته)🎙️

7.3/10
Turkey - 2022

اکلایت – The Acolyte
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 6 🎙️

7/10
United States - 2024

کارادایی – Karadayi
تا قسمت 62 💬

7.6/10
Turkey - 2012

ولنتاین نظامی من – My Military Valentine
تا قسمت 12 💬

6/10
South Korea - 2024

موش – Mouse
تا قسمت 8 🎙️

8.7/10
South Korea - 2021

بازیکن 2: استاد کلاهبرداران – The Player 2: Master of Swindlers
تا قسمت 12(پایان) 💬

8/10
South Korea - 2024

وایکینگ ها: والهالا – Vikings: Valhalla
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 2)🎙️

7.2/10
United States - 2022

قانون شکنان: مجازات – The Roundup: Punishment
💬🎙️

6.7/10
South Korea - 2024

پادشاهی سیاره میمون ها – Kingdom of the Planet of the Apes
🎙️💬

7.3/10
Australia - 2024

تشکیلات – Teskilat
تا قسمت 111 (پایان فصل 4) 💬
تا قسمت 84 (2ساعته)🎙️

8.2/10
Turkey - 2021

قیام عثمان – Kurulus Osman
تا قسمت 164 (پایان فصل 5) 💬
تا قسمت 153🎙️

7.5/10
Turkey - 2019

غیر عادی – Extraordinary
تا قسمت 8 (پایان فصل2) 💬

7.8/10
United Kingdom - 2023

تقدیر – Kader
تا قسمت 13 (پایانی) ✅

1.3/10
Turkey - 2007

هشدار شلیک – Trigger Warning
💬🎙️

4.6/10
United States - 2024

فوریوسا: حماسه مکس دیوانه – Furiosa: A Mad Max Saga
💬🎙️

7.9/10
Australia - 2024

پاندای کونگ فوکار 4 – Kung Fu Panda 4
💬🎙️

6.4/10
United States - 2024

دنیای فانی – Olumlu Dunya
💬

7.6/10
Turkey - 2018

سرگذشت یک شیطان – Evilive
تا قسمت 10 (پایانی) 💬
تا قسمت 10 (پایانی) 🎙️

8.9/10
South Korea - 2023

دارزن – The Hangman
💬🎙️

4/10
United States - 2024

تصادف – Crash
تا قسمت 12 (پایان)💬

9.1/10
South Korea - 2024

دندان شیرین – Sweet Tooth
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 🎙

7.8/10
United States - 2021

این خانواده کیست – Kim Bu Aile
💬🎙️

5.5/10
Turkey - 2022

الف – Alef
تا قسمت 8 (پایان فصل 2) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 2)🎙️

8.1/10
Turkey - 2020

آدمکش – Hit Man
💬🎙️

7.2/10
United States - 2024

خانواده استثنایی – The Atypical Family
تا قسمت 12 (پایانی)💬

7.6/10
South Korea - 2024

نجیب زادگان – The Gentlemen
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 (پایانی)🎙️

8.4/10
United Kingdom - 2024

کد پرستو – Kod Adi Kirlangic
تا قسمت 26💬

5/10
Turkey - 2023

سه تفنگدار – بخش دوم: میلادی – The Three Musketeers – Part II: Milady
💬🎙️

6.6/10
Belgium - 2023

آرک – Ark
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 6 (پایانی) 🎙️

7.3/10
United States - 2024

سکوت کنندگان (بازی سکوت) – Suskunlar
تا قسمت 28 (پایانی) 💬
تا قسمت 77🎙️

8.3/10
Turkey - 2012

قیام ارطغرل – Dirilis Ertugrul
تا قسمت 150 (پایانی) 💬
تا قسمت 61🎙️

7.9/10
Turkey - 2014

اطلس – Atlas
💬🎙️

5.7/10
United States - 2024

جنگ داخلی – Civil War
💬🎙️

7.5/10
United States - 2024

مرد ساده لوح – The Fall Guy
💬🎙️

7.3/10
United States - 2024

آمرلی
تا قسمت 20 (پایانی)

6/10
Iran - 2024

وزارت جنگ ناجوانمردانه – The Ministry of Ungentlemanly Warfare
💬🎙️

7.2/10
Turkey - 2024

گودزیلا و کونگ امپراتوری جدید – Godzilla x Kong: The New Empire
💬🎙️

6.4/10
United States - 2024

نینجا کامویی – Ninja Kamui
تا قسمت 13 (پایانی) 💬
تا قسمت 12 🎙️

8.9/10
Japan - 2024

نل یاغی – Renegade Nell
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 (پایانی) 🎙️

7.4/10
United Kingdom - 2024

فروشگاهی برای قاتلان – A Shop for Killers
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 (پایانی) 🎙️

8.4/10
South Korea - 2024

بدترین شرور – The Worst of Evil
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

8.9/10
South Korea - 2023

مرد میمونی – Monkey Man
💬🎙️

7/10
Canada - 2024

گودزیلا منهای یک – Godzilla Minus One
💬🎙️

8/10
Japan - 2023

ماه سرکش – بخش دوم: زخمی – Rebel Moon – Part Two: The Scargiver
💬🎙️

5.2/10
United States - 2024

خون در مقابل غبار – Blood for Dust
💬🎙️

5.3/10
United States - 2024

سقوط – Fallout
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 (پایانی)🎙️

8.7/10
United States - 2024

گرگ 2039 – Boru 2039
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 12 (پایانی)🎙️

6.8/10
Turkey - 2021

تل ماسه 2 – Dune: Part Two
💬🎙️

8.8/10
United States - 2024

انگل: خاکستری – Parasyte: The Grey
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 6 (پایانی)🎙️

7.3/10
South Korea - 2024

ژن جنایت – Criminal Code
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

7.2/10
brazil - 2023
آریا مدیا
شب
روز