شب
روز
Antoine Fuqua

Antoine Fuqua

اکولایزر 3 – The Equalizer 3
💬🎙️

7/10
United States - 2023

رهایی – Emancipation
💬🎙

6/10
United States - 2022

اکولایزر 2 – 2 The Equalizer

6.7/10
United States - 2018

اکولایزر 1 – 1 The Equalizer

7.2/10
United States - 2014
آریا مدیا
شب
روز