شب
روز
Ayhan Özen

Ayhan Özen

اسارت – Esaret
تا قسمت 347 💬

5.5/10
Turkey - 2022

امانت – Emanet
تا قسمت 687 💬

7.5/10
Turkey - 2020

چطور یعنی – Nasil Yani
💬

3.6/10
Turkey - 2016

سال های سخت – Zor Yillar
💬

5/10
Turkey - 2018

آخرین بازگشت – Son Cikis
تا قسمت 17 (پایانی) 💬

5/10
Turkey - 2015

سوگند – Yemin
تا قسمت 503 (پایانی)

6.6/10
Turkey - 2019

گاو تبعید شده – Surgun Inek

5.1/10
Turkey - 2014

حسرت تموم شد – Hasret Bitti

4.8/10
Turkey - 2016
آریا مدیا
شب
روز