شب
روز
Burak Kuka

Burak Kuka

نگو دوست نداشتم – Sevmedim Deme
💬

4.2/10
Turkey - 2022

جان ترتیپ – Can Tertip
💬

4.1/10
Turkey - 2015

قلعه رویایی : دزد پری – Masal Satosu : Peri Hirsizi
تا قسمت 8 (فصل 2)

4.7/10
Turkey - 2021
آریا مدیا
شب
روز