شب
روز
Dogan Ümit Karaca

Dogan Ümit Karaca

دانه گندم – Bugday Tanesi
💬

5.1/10
Turkey - 2022

لالایی بالکان – Balkan Ninnisi
تا قسمت 25 (پایانی) 💬

7.2/10
Turkey - 2022

ماورا : خواجه احمد یسوی – Mavera: Hace Ahmed Yesevi
تا قسمت 26 (پایانی)

8.2/10
Turkey - 2021

بارباروس ها: شمشیر مدیترانه – Barbaroslar: Akdeniz’in Kilici
تا قسمت 32 (پایان فصل 1)

9.2/10
Turkey - 2021

مهمتچیک – Mehmetcik
تا قسمت 33 (پایانی)

6.8/10
Turkey - 2018

پایتخت عبدالحمید – Payitaht Abdulhamid
تا قسمت 154 (پایانی)

5.1/10
Turkey - 2017
آریا مدیا
شب
روز