شب
روز
Emre Kabakuşak

Emre Kabakuşak

خود کرده را تدبیر نیست – Kendi Dusen Aglamaz
تا قسمت 27 (پایانی) 💬
تا قسمت 27 (پایانی)🎙️

8.7/10
Turkey - 2023

پرتوی کوچکی از آفتاب – Bir Kucuk Gun Isigi
تا قسمت 36 (پایانی) 💬

8.7/10
Turkey - 2022

عروس بیروت – Bride of Beirut
تا قسمت 50 (پایان فصل 3)

6.6/10
Lebanon - 2019

بازی تقدیرم – Kaderimin Oyunu
تا قسمت 26 (پایانی)

7/10
Turkey - 2021

رویا ها و واقعیت ها
تا قسمت 26 (پایان فصل 1)

8.9/10
Turkey - 2022

تاکتیک های عشق – Ask Taktikleri
زیرنویس فارسی چسبیده

5.4/10
Turkey - 2022

دختر سفیر – Sefirin Kizi

6.0/10
Turkey - 2019

شریک کوچک – Kucuk Ortak

6.6/10
Turkey - 2017
آریا مدیا
شب
روز