شب
روز
Emre Sahin

Emre Sahin

40

6.5/10
Turkey - 2011

نیمه شبی در پرا پالاس – Pera Palasta Gece Yarisi
تا قسمت 8 (پایان فصل اول)

7.3/10
Turkey - 2022
آریا مدیا
شب
روز