شب
روز
Guillermo del Toro

Guillermo del Toro

پینوکیو گیرمو دل تورو – Guillermo del Toros Pinocchio
💬

8/10
France - 2022

حجره عجایب – Cabinet of Curiosities
تا قسمت 8 (پایان فصل 1)

7.5/10
Mexico - 2022

کوچه کابوس – Nightmare Alley

7.1/10
Canada - 2022
آریا مدیا
شب
روز