شب
روز
Joseph Kosinski

Joseph Kosinski

تاپ گان: ماوریک – Top Gun: Maverick

8.6/10
United States - 2022

سر عنکبوتی – Spiderhead

5.5/10
United States - 2022
آریا مدیا
شب
روز