شب
روز
Kamil Aydin

Kamil Aydin

سیب سرخ: داستانی از فتح – Kizilelma: Bir Fetih Oykusuv
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

9.1/10
Turkey - 2023

مهمتچیک – Mehmetcik
تا قسمت 33 (پایانی)

6.8/10
Turkey - 2018

ترک ها می آیند: شمشیر عدالت – Turkler Geliyor: Adaletin Kilici

4.4/10
Turkey - 2019

Hannas: Karanlikta Saklanan

5.0/10
Turkey - 2015
آریا مدیا
شب
روز