شب
روز
Kemal Uzun

Kemal Uzun

در جای خالی – Bosu Bir Yerde
💬

3.9/10
Turkey - 2016

گنجو – Genco
تا قسمت 51 (پایانی) ✅
تا قسمت 16 💬

5.1/10
Turkey - 2007

خانواده شوهرم – Kocamin Ailesi
تا قسمت 57 (پایانی) 💬

4.1/10
Turkey - 2014

چاناق قلعه آخر جاده – Canakkale Yolun Sonu

7.1/10
Turkey - 2013

داستان آنکارا: نامه ی خداحافظی – Ankara Yazi: Veda Mektubu

7.2/10
Turkey - 2016
آریا مدیا
شب
روز