شب
روز
Kudret Sabanci

Kudret Sabanci

نامه پنجاه کلمه ای – Elli Kelimelik Mektuplar

5.9/10
Turkey - 2021

قصه های استانبول – Anlat Istanbul

7.3/10
Turkey - 2005

ماراشلی – Marasli

8.0/10
Turkey - 2021
آریا مدیا
شب
روز