شب
روز
Neslihan Yesilyurt

Neslihan Yesilyurt

بهار – Bahar
تا قسمت 14 💬
تا قسمت 2 (2ساعته)🎙️

4.5/10
Turkey - 2024

یک آدم کاملا متفاوت – Bambaska Biri
تا قسمت 16 (پایانی) 💬
تا قسمت 30🎙️

8.1/10
Turkey - 2023

سیب ممنوعه – Yasak Elma
تا قسمت 177 (پایانی) 💬
تا قسمت 490 (پایانی) 🎙

5.8/10
Turkey - 2018

بی صداقت – Sadakatsiz
تا قسمت 60 (پایانی)

6.9/10
Turkey - 2020
آریا مدیا
شب
روز