شب
روز
Nisan Dag

Nisan Dag

یک نفس دیگر – Bir Nefes Daha

5.7/10
Turkey - 2021

نیمه شبی در پرا پالاس – Pera Palasta Gece Yarisi
تا قسمت 8 (پایان فصل اول)

7.3/10
Turkey - 2022
آریا مدیا
شب
روز