شب
روز
Özcan Deniz

Özcan Deniz

آب و آتش – Su ve Ates

6/10
Turkey - 2013

سنکرون – Senkron

6.7/10
Turkey - 2021

خانه ام تویی – Evim Sensin

5.0/10
Turkey - 2012

طرف دیگر – Oteki Taraf

6.1/10
Turkey - 2017

شانس دوباره – Ikinci Sans

5.7/10
Turkey - 2016

بعدش چی میشه – Ya Sonra

5.1/10
Turkey - 2011

زیبایی خطرناک – Sevimli Tehlikeli

6.1/10
Turkey - 2015
آریا مدیا
شب
روز