شب
روز
Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar

رسم غریب زندگی – Strange Way of Life
💬

6.5/10
France - 2023

مادران موازی – Parallel Mothers

7.1/10
France - 2022
آریا مدیا
شب
روز