شب
روز
Sam Raimi

Sam Raimi

کلبه وحشت – The Evil Dead

7.4/10
United States - 1984

دکتر استرنج در دنیاهای موازی جنون – Doctor Strange in the Multiverse of Madness

7.6/10
United States - 2022
آریا مدیا
شب
روز