شب
روز
Umur Turagay

Umur Turagay

تا حد مرگ – Olene Kadar
تا قسمت 13 (پایانی) 💬
تا قسمت 26 (پایانی) 🎙️

7.1/10
Turkey - 2017

شاهماران – Sahmaran
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

5.4/10
Turkey - 2023

به جای هردوتامون – Ikimizin Yerine

6.1/10
Turkey - 2016

پرتره زیبایی – Guzelligin Portresi

6.4/10
Turkey - 2019
آریا مدیا
شب
روز