شب
روز
Wes Anderson

Wes Anderson

داستان شگفت‌انگیز هنری شوگر – The Wonderful Story of Henry Sugar
💬🎙️

7.5/10
United States - 2023

قو – The Swan
💬🎙️

7.1/10
United States - 2023

سم – Poison
💬🎙️

7.1/10
United States - 2023

موش گیر – The Ratcatcher
💬

7.1/10
United States - 2023

آستروید سیتی – Asteroid City
💬🎙

7/10
United States - 2023

گزارش فرانسوی – The French Dispatch

7.2/10
Germany - 2021
آریا مدیا
شب
روز