شب
روز

شوی تلویزیونی

همزاد من
تا قسمت 10

5/10
Iran - 2024

شب آهنگی
تا قسمت 17 (فصل 3)

7.9/10
Iran - 2021

سخنوران
تا قسمت 36 (فصل 4) ✅
تا قسمت 36 (فصل 4) 💬
تا قسمت 27 (فصل 3) 💬
تا قسمت 2 (فصل 1) 💬

6.9/10
Turkey - 2021

تولگشو فصل دیوانه – Tolgshow Cilgin Sezon
تا قسمت 10 💬

7.8/10
Turkey - 2023

اسکار

5/10
Iran - 2024

اوسس ترکیه – O Ses Turkiye
تا قسمت ویژه سال نو (2024) 💬

4.3/10
Turkey - 2018

ایبو شو – Ibo Show
تا قسمت ویژه سال نو (2024)

6.6/10
Turkey - 2020

صدای برتر
تا قسمت 12 (پایانی)

7/10
Iran - 2023

نقاب دار تو کی هستی – Maske: Kimsin Sen
تا قسمت 9 (پایان فصل1)

6.4/10
Turkey - 2022
آریا مدیا
شب
روز