پیکولو <br> تا قسمت 25 (پایانی)
شب
روز

پیکولو

از 1 رای
محصول : Iran
زبان : Persian
کارگردان : علی احمدی
سال ساخت : 2023
زمان :وارد نشده
رده بندی سنی : مناسب برای سنین بالای 14 سال
خلاصه داستان :

داستان در مورد پیکولو جزیره‌ای جادویی است که موجودات عجیب و متنوعی در آن زندگی می‌کنند. هر کدام از این موجودات جهان و ویژگی‌های خاص خودش را دارد. جزیره پیکولو هرچند وقت یکبار موجودی را به درون خود می‌کشد و هر بار که فرد جدیدی به پیکولو پرتاب می‌شود، رُز (جادویی‌ترین گل جزیره‌ی پیکولو) گُل می‌دهد و دیگر اهالی را مطلع می‌کند. روزی پیکی در حین پاراگلایدرسواری داخل ابرها کشیده می‌شود و

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هشتم

قسمت 8 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 8 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 8 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6600 تومان

قسمت 8 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 6900 تومان

قسمت 8 – کیفیت BlueRay | قیمت 7500 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت نهم

قسمت 9 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 9 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 9 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6600 تومان

قسمت 9 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 6900 تومان

قسمت 9 – کیفیت BlueRay | قیمت 7500 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دهم

قسمت 10 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 10 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 10 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6600 تومان

قسمت 10 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 6900 تومان

قسمت 10 – کیفیت BlueRay | قیمت 7500 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت یازدهم

قسمت 11 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 11 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 11 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6600 تومان

قسمت 11 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 6900 تومان

قسمت 11 – کیفیت BlueRay | قیمت 7500 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دوازدهم

قسمت 12 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 12 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 12 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6600 تومان

قسمت 12 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 6900 تومان

قسمت 12 – کیفیت BlueRay | قیمت 7500 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت سیزدهم

قسمت 13 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 13 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 13 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6600 تومان

قسمت 13 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 6900 تومان

قسمت 13 – کیفیت BlueRay | قیمت 7500 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت چهاردهم

قسمت 14 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 14 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 14 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6600 تومان

قسمت 14 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 6900 تومان

قسمت 14 – کیفیت BlueRay | قیمت 7500 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت پانزدهم

قسمت 15 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 15 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 15 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6600 تومان

قسمت 15 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 6900 تومان

قسمت 15 – کیفیت BlueRay | قیمت 7500 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت شانزدهم

قسمت 16 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 16 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 16 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6600 تومان

قسمت 16 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 6900 تومان

قسمت 16 – کیفیت BlueRay | قیمت 7500 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هفدهم

قسمت 17 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 17 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 17 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6600 تومان

قسمت 17 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 6900 تومان

قسمت 17 – کیفیت BlueRay | قیمت 7500 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هجدهم

قسمت 18 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 18 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 18 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6600 تومان

قسمت 18 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 6900 تومان

قسمت 18 – کیفیت BlueRay | قیمت 7500 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت نوزدهم

قسمت 19 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 19 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 19 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6600 تومان

قسمت 19 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 6900 تومان

قسمت 19 – کیفیت BlueRay | قیمت 7500 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیستم

قسمت 20 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 20 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 20 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6600 تومان

قسمت 20 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 6900 تومان

قسمت 20 – کیفیت BlueRay | قیمت 7500 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و یکم

قسمت 21 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 21 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 21 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6600 تومان

قسمت 21 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 6900 تومان

قسمت 21 – کیفیت BlueRay | قیمت 7500 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و دوم

قسمت 22 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 22 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 22 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6600 تومان

قسمت 22 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 6900 تومان

قسمت 22 – کیفیت BlueRay | قیمت 7500 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و سوم

قسمت 23 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 23 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 23 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6600 تومان

قسمت 23 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 6900 تومان

قسمت 23 – کیفیت BlueRay | قیمت 7500 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و چهارم

قسمت 24 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 24 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 24 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6600 تومان

قسمت 24 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 6900 تومان

قسمت 24 – کیفیت BlueRay | قیمت 7500 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و پنجم

قسمت 25 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 25 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 25 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6600 تومان

قسمت 25 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 6900 تومان

قسمت 25 – کیفیت BlueRay | قیمت 7500 تومان

=========

تیزر سریال

آریا مدیا
شب
روز