شب
روز

2023

هائله 2: هست؟ نیست؟ – Haile 2: Var mi Yok mu
💬

4.5/10
Turkey - 2023

صداتو
تا قسمت 13 (فصل 2)

5/10
Iran - 2023

زخم کاری: انتقام
تا قسمت 2 (فصل 3)

8/10
Iran - 2021

قلب های تنها – Yalniz Kalpler
تا قسمت 100 (پایانی) 💬
تا قسمت 52🎙️

5.5/10
Turkey - 2023

یاقوت کبود – Safir
تا قسمت 26 (پایانی) 💬
تا قسمت 24 (2ساعته) 🎙️

7.5/10
Turkey - 2023

زندگی شاهانه من – Sahane Hayatim
تا قسمت 30 (پایانی) 💬
تا قسمت 7 (2ساعته)🎙️

6/10
Turkey - 2023

پنهانم کن (پناهم ده) – Sakla Beni
تا قسمت 26 (پایانی)💬
تا قسمت 16🎙️
تا قسمت 5 (2ساعته)🎙️

6/10
Turkey - 2023

دندان شیرین – Sweet Tooth
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 🎙

7.8/10
United States - 2021

آنوپاما – Anupamaa
تا قسمت 184🎙️

4.2/10
India - 2020

وحشی – Yabani
تا قسمت 36 (پایان فصل 1) 💬
تا قسمت 40🎙️

6/10
Turkey - 2023

علامت 23 – Beacon 23
تا قسمت 7 (فصل 2) 💬

5.3/10
United States - 2023

پادشاه زمین – King the Land
تا قسمت 16 (پایانی) 💬
تا قسمت 16 (پایانی) 🎙️

8/10
South Korea - 2023

فاراوی داونز – Faraway Downs
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 6 (پایانی)🎙️

7.1/10
Australia - 2023

مردان راه آهن – The Railway Men
تا قسمت 4 (پایانی) 💬
تا قسمت 4 (پایانی) 🎙️

8.6/10
India - 2023

کریستال – Crystal
تا قسمت 90 (پایانی) ✅
تا قسمت 78 💬

6.5/10
Lebanon - 2023

ناگهان – Aniden
💬

6.3/10
Turkey - 2023

بوی صندوق – Sandik Kokusu
تا قسمت 26 (پایان فصل 1)💬

6/10
Turkey - 2023

شیطان من – My Demon
تا قسمت 16 (پایانی) 💬
تا قسمت 16 (پایانی) 🎙️

8.6/10
South Korea - 2023

روباه – The Fox
💬🎙️

7.2/10
Germany - 2023

دختر سیگارچی – Cigarette Girl
تا قسمت 5 (پایان فصل 1) 🎙️

8.2/10
Indonesia - 2023

جایزه درب بزرگ – The Big Door Prize
تا قسمت 8 (فصل 2) 💬

6.5/10
South Korea - 2023

فاتح قدس : صلاح‌ الدین ایوبی – Kudus Fatihi: Selahaddin Eyyubi
تا قسمت 28 (پایان فصل 1) 💬
تا قسمت 25 (2ساعته) 🎙️

7.8/10
Turkey - 2023

خیاط – Terzi
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 2) 🎙️

5.9/10
Turkey - 2023

خانواده (آقازاده) – Aile
تا قسمت 30 (پایانی) 💬
تا قسمت 22 (2ساعته)🎙️

7.1/10
Turkey - 2023

جسد ها – Bodies
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 (پایانی) 🎙️

7.5/10
United Kingdom - 2023

مجریان قانون: باس ریوز – Lawmen: Bass Reeves
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 (پایانی) 🎙️

8.2/10
United States - 2023

کد پرستو – Kod Adi Kirlangic
تا قسمت 26💬

5/10
Turkey - 2023

سه تفنگدار – بخش دوم: میلادی – The Three Musketeers – Part II: Milady
💬🎙️

6.6/10
Belgium - 2023

رای کشنده – The Killing Vote
تا قسمت 12 (پایانی) 💬
تا قسمت 12 (پایانی) 🎙️

8.3/10
South Korea - 2023

شاهزاده – Prens
تا قسمت 7 (پایان فصل 2) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 1) 🎙️

8/10
Turkey - 2023

روز های عالی – Perfect Days
💬🎙️

7.9/10
Germany - 2023

مثل اینکه – Gibi
تا قسمت 13 (پایان فصل 5) 💬

9/10
Turkey - 2021

خیانتکار – الخائن
تا قسمت 90 ✅
تا قسمت 8 💬

6.4/10
Syria - 2023

سملوایز – Semmelweis
🎙️

7/10
Hungary - 2023

پستچی – Harkara
🎙️

7.1/10
India - 2023

عشق بی حد و مرز – Hudutsuz Sevda
تا قسمت 34 (پایان فصل 1) 💬

6/10
Turkey - 2023

سبد رخت چرک – Kirli Sepeti
تا قسمت 32 (پایان فصل 1) 💬

6.1/10
Turkey - 2023

صحیح و سالم 3: زنده یا مرده – Sag Salim 3: Olu ya da Diri
💬

5.1/10
Turkey - 2023

پرده شیشه ای – Cam Perde
💬

6.1/10
Turkey - 2023

چشمانت را ببند – Close Your Eyes
💬🎙️

7.5/10
Argentina - 2023

مراد گویه‌باکان: قلب زخمیم – Murat Gogebakan: Kalbim Yarali
💬

6.2/10
Turkey - 2023

ویل ترنت – Will Trent
تا قسمت 10 (پایان فصل 2) 💬

7.6/10
United States - 2023

پالایشگاه

2/10
Iran - 2023

غنچه های سرخ – Kizil Goncalar
تا قسمت 19 (پایان فصل 1) 💬

7/10
Turkey - 2023

شب های مافیا: زودیاک
تا قسمت 15 (فصل 2)

5/10
Iran - 2023

شکست دوازدهم – 12th Fail
💬🎙️

9.2/10
India - 2023

هفت فراری – The Escape of the Seven
تا قسمت 16 (پایان فصل 2) 💬

8/10
South Korea - 2023

آهو

5.6/10
Iran - 2023

جنگل پرتقال

6.1/10
Iran - 2023

عامه پسند

5.4/10
Iran - 2023

خود کرده را تدبیر نیست – Kendi Dusen Aglamaz
تا قسمت 27 (پایانی) 💬
تا قسمت 27 (پایانی)🎙️

8.7/10
Turkey - 2023

نشاط زندگیم – Hayatimin Nesesi
تا قسمت 18 (پایانی) 💬
تا قسمت 18 (پایانی)🎙️

7/10
Turkey - 2023

بدترین شرور – The Worst of Evil
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

8.9/10
South Korea - 2023

عزیزترین من – My Dearest
تا قسمت 21 (پایانی) 💬
تا قسمت 21 (پایانی) 🎙️

8.8/10
South Korea - 2023

زمانی به نام تو – A Time Called You
تا قسمت 12 (پایانی) 💬
تا قسمت 12 (پایانی) 🎙️

7.9/10
South Korea - 2023

پرندگان آتش – Ates Kuslari
تا قسمت 54 (پایانی) 💬

5.5/10
Turkey - 2023

گودزیلا منهای یک – Godzilla Minus One
💬🎙️

8/10
Japan - 2023

عمر – Omer
تا قسمت 54 (پایانی) 💬

6.9/10
Turkey - 2023

دنیای ابدی 2 – Olumlu Dunya 2
💬

7.1/10
Turkey - 2023

راه خانه – The Way Home
تا قسمت 10 (پایان فصل 2) 💬

8/10
Canada - 2023
آریا مدیا
شب
روز