شب
روز

English

بانوی دریاچه – Lady in the Lake
تا قسمت 2 💬

5.9/10
United States - 2024

ملکه اهریمنی – The Serpent Queen
تا قسمت 1 (فصل 2) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 1) 🎙

6.9/10
United States - 2022

برف شکن – Snowpiercer
تا قسمت 1 (فصل 4) 💬
تا قسمت 10 (پایان فصل 2) 🎙️

6.9/10
United States - 2020

شهردار کینگزتاون – Mayor of Kingstown
تا قسمت 8 (فصل 3) 💬
تا قسمت 10 (فصل 1) 🎙

8.2/10
Canada - 2022

راهنمای کشف قتل از یک دختر خوب – A Good Girls Guide to Murder
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

6.9/10
United Kingdom - 2024

پسران – The Boys
تا قسمت 8 (پایان فصل 4) 💬
تا قسمت 6 (فصل 4) 🎙️

8.7/10
United States - 2019

آنان که در آستانه مرگ هستند – Those About to Die
تا قسمت 10(پایانی)💬

6.2/10
Germany - 2024

جاسوس من: شهر ابدی – My Spy: The Eternal City
💬

5.7/10
United States - 2024

تلما – Thelma
💬

7.3/10
United States - 2024

بانوی من جین – My Lady Jane
تا قسمت 2 💬

7.3/10
United States - 2024

بی گناه فرضی – Presumed Innocent
تا قسمت 7 💬
تا قسمت 3 🎙️

7.4/10
United States - 2024

سانی – Sunny
تا قسمت 3 💬

7.3/10
United States - 2024

اکلایت – The Acolyte
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 6 🎙️

7/10
United States - 2024

افق: حماسه آمریکایی – بخش 1 – Horizon: An American Saga – Chapter 1
💬

7.1/10
United States - 2024

وایکینگ ها: والهالا – Vikings: Valhalla
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 2)🎙️

7.2/10
United States - 2022

پادشاهی سیاره میمون ها – Kingdom of the Planet of the Apes
🎙️💬

7.3/10
Australia - 2024

نگهبانان – The Watchers
💬🎙️

5.7/10
United Kingdom - 2024

ازرا – Ezra
💬🎙️

6.4/10
United States - 2024

خرس – The Bear
تا قسمت 10 (پایان فصل 3) 💬
تا قسمت 2 (فصل 2) 🎙️

8.5/10
United States - 2022

جن گیری – The Exorcism
💬

4.3/10
United States - 2024

قهرمان ناخوانده – Unsung Hero
💬

7.1/10
United States - 2024

تلاش کردن – Trying
تا قسمت 8 (پایان فصل 4) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 🎙️

7.9/10
United Kingdom - 2020

غیر عادی – Extraordinary
تا قسمت 8 (پایان فصل2) 💬

7.8/10
United Kingdom - 2023

بیلی کوچیکه – Billy the Kid
تا قسمت 8 (پایان فصل 2) 💬

6.8/10
United States - 2022

هشدار شلیک – Trigger Warning
💬🎙️

4.6/10
United States - 2024

یک رابطه خانوادگی – A Family Affair
💬

5.5/10
United States - 2024

فوریوسا: حماسه مکس دیوانه – Furiosa: A Mad Max Saga
💬🎙️

7.9/10
Australia - 2024

پاندای کونگ فوکار 4 – Kung Fu Panda 4
💬🎙️

6.4/10
United States - 2024

فارگو – Fargo
تا قسمت 10 (پایان فصل 5) 🎙️

8.9/10
United States - 2014

ریک و مورتی – Rick and Morty
تا قسمت 9 (فصل 7) 💬
تا قسمت 10 (پایان فصل 2) 🎙️

9.2/10
United States - 2014

هیولا ها سر کار – Monsters at Work
تا قسمت 10 (پایان فصل 2) 🎙️

7/10
Canada - 2021

ماده تاریک – Dark Matter
تا قسمت 9 (پایانی) 💬
تا قسمت 9 (پایانی) 🎙️

7.3/10
United States - 2024

اریک – Eric
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 6 (پایانی) 🎙️

7.1/10
United Kingdom - 2024

کت شلواری ها – Suits
تا قسمت 16 (پایان فصل 4) 🎙️

8.4/10
United States - 2011

آخرین پرونده آقای مانک – Mr Monks Last Case
💬🎙️

6.9/10
United States - 2023

داخل بیرون 2 – Inside Out 2
🎙️

8/10
Japan - 2024

جایزه درب بزرگ – The Big Door Prize
تا قسمت 10 (فصل 2) 💬

6.5/10
South Korea - 2023

علامت 23 – Beacon 23
تا قسمت 8 (پایان فصل 2) 💬

5.3/10
United States - 2023

دروغگو های کوچک زیبا : گناه اصلی – Pretty Little Liars: Original Sin
تا قسمت 8 (فصل 2) 💬

6.6/10
United States - 2022

دارزن – The Hangman
💬🎙️

4/10
United States - 2024

دوستان خیالی – IF
💬🎙️

6.7/10
Canada - 2024

نامه های کوچک شرورانه – Wicked Little Letters
💬🎙️

7.1/10
France - 2024

غریبه ها: بخش 1 – The Strangers: Chapter 1
💬🎙️

4.9/10
United States - 2024

دندان شیرین – Sweet Tooth
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 🎙

7.8/10
United States - 2021

دورهمی – The Gathering
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

7.3/10
United Kingdom - 2024

الف – Alef
تا قسمت 8 (پایان فصل 2) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 2)🎙️

8.1/10
Turkey - 2020

فاراوی داونز – Faraway Downs
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 6 (پایانی)🎙️

7.1/10
Australia - 2023

بریجرتون – Bridgerton
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 2)🎙️

7.3/10
United States - 2020

آدمکش – Hit Man
💬🎙️

7.2/10
United States - 2024

شیطان – Evil
تا قسمت 13 (پایان فصل 1) 🎙️

7.8/10
United States - 2019

بادکین – Bodkin
تا قسمت 7 (پایانی) 💬
تا قسمت 7 (پایانی) 🎙️

7/10
United States - 2024

اشراف زاده ای در مسکو – A Gentleman in Moscow
تا قسمت 8 (پایان)💬
تا قسمت 8 (پایان) 🎙️

6.7/10
United Kingdom - 2024

نقاب – The Veil
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 6 (پایانی) 🎙️

6.5/10
United States - 2024

توکیو وایس – Tokyo Vice
تا قسمت 10 (پایان فصل 2)💬
تا قسمت 10 (پایان فصل 2)🎙️

8.3/10
United States - 2022

دیر شکوفایان – Late Bloomers
💬

6.3/10
United States - 2024

جسد ها – Bodies
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 (پایانی) 🎙️

7.5/10
United Kingdom - 2023

فرشتگان آبی – The Blue Angels
💬

7.4/10
United States - 2024

حالم خوبه؟ – Am I OK?
💬

6.1/10
United States - 2024

مجریان قانون: باس ریوز – Lawmen: Bass Reeves
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 (پایانی) 🎙️

8.2/10
United States - 2023

نجیب زادگان – The Gentlemen
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 (پایانی)🎙️

8.4/10
United Kingdom - 2024
آریا مدیا
شب
روز